NU in het forum
Examenrooster 2016 in je agenda
Plaats het rooster in je digitale agenda door hieronder op jouw niveau te klikken.

VMBO BB
VMBO KB
VMBO GLTL
HAVO
VWO

Bereken je cijfer - tijdvak 1
 HAVO
punten voor

 VMBO BB
punten voor

 VMBO GLTL
punten voor

 VMBO KB
punten voor

 VWO
punten voor
Examentrainers.nl
Normeringen bekend
10:30 - Donderdag 11 juni '15

De normeringen zijn iets voor 08.00 uur bekend gemaakt. Op Eindexamens.NU kunnen direct cijfers uitgerekend worden.

Er zijn dit jaar minder uitschieters. Zelfs voor het vak Nederlands op havo en vwo is geen uitzonderlijke norm vastgesteld.

Alleen Spaans voor vmbo kader heeft net als in 2014 een bijzonder hoge norm van 2,1 gekregen. Tot 2014 lag de norm rond de 0,7.

Op dit moment zijn er meerdere websites waar je je cijfer uit kan laten rekenen. Een korte test heeft uitgewezen dat alleen de websites eindexamens.nu en examenbundel.nl een correcte berekening toepassen. Het LAKS gebruikt op examenklacht.nl al jaren een foutieve berekening en heeft bovendien haar site niet voorzien van de normen waardoor berekenen onmogelijk is. Op scholieren.com kan de berekening redelijk afwijken waardoor bijvoorbeeld een 10,4 gescoord kon worden waar dit eigenlijk een 9,9 had moeten zijn.

RSS feed ExamennieuwsFollow op TwitterExamennieuws
VWO biologie vraag 8 altijd de volle mep
Zonet is er een aanvulling op het correctievoorschrift uitgekomen voor het examen VWO biologie. Er zijn maar liefst 3 aanvullingen bekend gemaakt. De meeste aanvullingen gaan over een uitbreiding van …
Het is opvallend hoeveel fouten er in dit het correctievoorschrift van dit examen gevonden zijn. Het gebeurt natuurlijk vaker dat er fouten gevonden zijn, maar het is nu al twee keer gebeurt dat er meerdere fouten in het correctievoorschrift zaten. Het correctievoorschrift van het examen …
Veel correcties op het correctievoorschrift geschiedenis
Vanmiddag zijn er meerdere errata uitgekomen voor het examen geschiedenis. Zowel op havo- als op vwo-niveau zijn er meerdere correcties.
Voor het correctievoorschrift geschiedenis vwo worden bij welgeteld 3 vragen een correctie gemaakt. Helaas levert dit geen extra punten op. Bij havo geschiedenis is zelfs bij 3 vragen een correctie gemaakt. Hierdoor wordt het correctievoorschrift soepeler.
Aanvullingen voor nask 1, wiskunde en economie
Vanmiddag zijn er weer een hele hoop errata gepubliceerd. Voor VMBO nask en VWO economie zijn aanvullingen op het correctievoorschrift gepubliceerd. Voor VMBO wiskunde zijn een errata op de opgave …
Voor VWO economie krijgt iedereen bij vraag 1 de volle 2 punten. Bij wiskunde voor VWO wordt er iets soepeler nageken. Kijk voor de volledige tekst bij de vakken.
Aanvullingen en erratum
Vanmiddag zijn twee aanvulling op het correctievoorschift VMBO KB en VMBO GLTL geschiedenis en erratum voor HAVO wiskunde A gepubliceerd.
De aanvulling moet duidelijkheid geven voor de puntenverdeling bij vraag 26. Het bleek voor docenten niet altijd duidelijk hoe de puntenverdeling toegekend moest worden.